BIM - Inteligentní model budovy

Naše kancelář pracuje moderními postupy a metodikami. Využívá novodobých technologií, zejména procesu BIM (Building information model – Informační model budovy). Tyto procesy jsou ve světě známy již nějakou dobu, avšak jejich efektivní využití přichází až s moderní výpočetní technikou. Práce v BIM je časově náročnější, jeho užití se však pozitivně promítne do ceny i kvality stavby.

BIM PROCES MODERNÍHO STAVITELSTVÍ

Informační model budovy (BIM) jako proces je znám již od sedmdesátých let. Během této doby se vyvinul v nástroj, který umožňuje snižovat náklady na výstavbu a urychlovat stavební projekty. BIM je rovněž dobrým nástrojem k eliminaci chyb, avšak pouze za předpokladu, že všichni členové účastnící se procesu mají zájem se vzniklých chyb vyvarovat. BIM lze chápat jako nástroj, který nám umožní dopodrobna rozebrat virtuální stavbu, můžeme pomocí něj lépe pochopit celý projekt, ale nedokáže za nás rozhodovat. Při správném používání BIM můžeme snížit dobu výstavby, náklady i nároky
V dnešní době je BIM vnímán pouze jako software (především díky reklamním kampaním softwarových firem). Avšak BIM je potřeba vnímat nikoliv pouze jako software, nýbrž jako integrovaný proces. Na druhou stranu uplatnění myšlenky principu informačního modelu budovy ve stavební praxi by nikdy nezaznamenalo takový progres, nebýt inovací v oblasti informačních technologií, tedy software ani hardware nevyjímaje.
Za Informační model budovy (BIM) bývá mnohdy mylně považován samotný 3D model budovy. Je potřeba si ale uvědomit, že BIM je ve své podstatě balíček dat, který v sobě může zahrnovat veškeré informace využitelné během celého životního cyklu budovy, od návrhu, výstavby, správy budovy, rekonstrukce až po její demolici. 3D model je pouze jedním z X mnoha možných způsobů interpretace těchto informací. Pro projektanta je 3D model bezpochyby užitečnou funkcí, ale další účastníky stavebního procesu mohou zajímat jinak interpretované informace (obr. 1). Například investora bude krom vzhledu objektu zajímat také harmonogram výstavby, celkové náklady na stavbu, čerpání prostředků během výstavby. Statik si zase vytáhne data potřebná k statickému výpočtu. Důležité je též zmínit skutečnost, že do této informační databáze přispívají, každý svým dílem, všichni účastníci stavebního procesu. Metoda BIM je postavena na spolupráci jednotlivých stavebních procesů. Pokud by jeden z článků těchto procesů odmítl sdílet jím vytvořené informace, pak tato metoda fungovat nebude.
Zdroj: www.tzb-info.cz autor článku Jan Fridrich

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

Zpracování projektu v BIMu znamená, že je projekt postaven kompletně do posledního detailu ve virtuální realitě. Model sebou nese veškeré informace o jednotlivých prvcích (například výrobce, tvar, tepelně technické vlastnosti, ale i časovou vazbu osazení do stavby atd.). Všechny tyto informace nám umožňují provádět na této virtuální stavbě různé simulace a zobrazování (detekce kolizí atd.), které nám na konečné stavbě dokáží podstatně snížit cenu a zvýšit kvalitu návrhu.