Časová náročnost projektu

Příprava stavby domu je časově náročná a není radno ji podcenit. Obecně se dá říct, že se dům jeden rok projektuje a projednává s úřady, druhý rok se staví. Správná příprava rodinného domu se skládá z celkem pěti fází. Náš ateliér vás rád provede celou touto projektovou přípravou. Rovněž ale nabízíme možnost využít naše služby pouze pro některou z těchto fází.

První fází je naše první setkání – Úvodní schůzka

Na této schůzce spolu probereme vaše představy, sdělíme vám naše zkušenosti a doporučení. Poradíme s výběrem pozemku, jestliže jej nemáte. Informujeme vás o finanční a časové náročnosti stavby. A odpovíme na všechny vaše otázky. Tuto fázi uskutečňujeme NEZÁVAZNĚ A ZCELA ZDARMA. Na základě této fáze pak stanovujeme cenovou nabídku.

Fáze druhá – Příprava projektu (2 až 4 týdny)

Pokud se dohodneme na spolupráci, nadefinujeme společně zadání, které bude přizpůsobeno vašim představám a finančním možnostem. Dále je nutné zajistit podklady, které potřebujeme pro zpracování dalších fází. Jedná se zejména o: výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, hydrogeologický průzkum, měření radonu, zjištění souladu stavebního záměru s územním plánem apod.

Fáze třetí – Architektonická studie (1 až 3 měsíce)

Studie je nejdůležitější částí návrhu. Vaše představy o novém domově se zde převedou do hmatatelné podoby. Detailně s vámi probereme vaše požadavky a vytvoříme vám dům přímo na míru. Výstupem z této fáze bude nejen půdorysný návrh vašeho budoucího domu, ale také fotorealistické vizualizace včetně osazení na váš pozemek.
Časová náročnost této fáze je ovlivněna uceleností vašich představ o vysněném bydlení. Doporučuji však tuto fázi neuspěchat, budete pak dům obývat několik let.

Fáze čtvrtá - Zpracování projektu a vyřízení povolení (3 až 6 měsíců)

Tato fáze přímo navazuje na architektonickou studii a je zpracovávána v několika dílčích částech, dle náležitosti a rozsahu projektu. Zde se již podílejí na práci i spolupracující členové našeho ateliéru. Hotovou dokumentaci je nutno nechat proběhnout kolečkem na úřadech. Pokud je vše v pořádku, vydává místní stavební úřad povolení stavby.

Fáze pátá – Rozpočet stavby, výběr zhotovitele a autorský dozor (1 měsíc)

Přesný rozpočet stavby je vytvořen na základě dokumentace o provedení stavby. V dalším kroku už jen zbývá vybrat samotnou stavební firmu, která nám stavbu zhotoví. Tu vybíráme jednak podle nabídnuté ceny a rozsahu služeb, ale doporučujeme také oslovit majitelé referenčních staveb atd.
Při realizaci je nezbytně nutná naše přítomnost na stavbě, a to formou autorského dozoru. Zde se dohlíží nejen na to, jestli je projekt správně zhotovován podle projektu, ale také aby byl dodržen celkový koncept domu.