Cenová kalkulace

Na českém trhu se ve své podstatě vyskytují dva druhy projektových služeb. A to PROJEKTY TYPOVÝCH DOMŮ a INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, popřípadě výhody / nevýhody, shrnu v následujících pár větách.

Typový projekt:

Je to jakýsi univerzální projekt vypracovaný pro univerzálního uživatele a projektován je zpravidla na univerzální parcelu (zcela rovnou, s ideálním natočením světových stran). Při návrhu se nezohledňují potřeby jednotlivých klientů, je cílený tak nějak obecně pro všechny. Má se za to, že si každý najde to své v nepřeberném množství těchto projektů.

Výhodou těchto projektů je cena, ale také právě ono množství různých variant, které jsou již k dispozici na internetu. Obhlédnutí trhu je pro investora jistě přínosem, proto jej na začátku doporučuji absolvovat. Investor si tímto ujasní požadavky na bydlení.

Naopak nevýhodou je univerzálnost, která se odráží jak v samotné vnitřní dispozici, tak častokrát i v nevhodném umístění pozemku. Toto klienti většinou řeší až přímo s dodavatelem typového projektu, a sice formou přepracování, které si samozřejmě zaplatí. Typové projekty zpravidla nemají zpracované osazení do terénu, projekty připojení k sítím, zpevněné plochy, ploty a podobně. Toto vše se následně účtuje k ceně projektu. Dáme-li stranou toto finanční navýšení, jsou zde další velké nevýhody osobního charakteru. Typové domy většinou neodpovídají 100% vašim potřebám a představám, vždy to bude otázka kompromisu. Často vznikají nepotřebné prostory a zákoutí, které nevyužijeme, a každý metr čtvereční stavby stojí desetitisíce.

Oproti tomu projekt individuální

Projekt takového domu je domem na míru. Zohlední vaše potřeby a představy (včetně těch, které jste mohli získat prohlédnutím typových projektů) a finanční možnosti mnohem efektivněji. Tento dům je projektován na konkrétní parcelu, kde je umístěn a orientován dle zásad správného navrhování. V neposlední řadě bude váš dům originál.

Nevýhodou takového projektu je vyšší cena. Ta je však pochopitelná vzhledem tomu, že projekt je vytvořen jen pro vás a v jednom exempláři, oproti projektům, které jsou produkovány v desítkách kusů.

Nechtějte tedy bydlet v kompromisu.

Náš ateliér zpracovává z převážné části projekty na míru. Cena těchto projektů je variabilní, určuje ji mnoho faktorů. Jsou jimi velikost stavby, konstrukční systém, lokalita, instalované technologie atd.

Základní cena individuálního projektu jednopatrového zděného bungalovu začíná na 37 500 Kč.

V této ceně je zahrnuta stavební část, statická část, požárně bezpečnostní řešení stavby, průkaz energetické náročnosti stavby, projekt podlahového vytápění a vnitřní rozvody zdravotechniky. V této kalkulaci není zahrnuta studie, počítá se s jasnou představou investora, projekty přípojek k sítím atd.

Pokud máte zájem realizovat stavbu, tak nás neváhejte kontaktovat. Na první schůzce vám uděláme vlastní cenovou kalkulaci.