Portfolio

Co už je za námi

Filtr projektů: All
  • Všechny projekty
  • Rodinné domy
  • Rekonstrukce
  • Komerční objekty
  • Interiér
  • Urbanismus

Přestavba příletové haly, včetně návrhu interiéru

Novostavba rodinného domu Ostravě - Hoštálkovicích

Vyhlidková terasa na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Interiér baru na vyhlíkové terase Letišti Leoše Janáčka Ostrava

Novostavba rodinného domu na Slezské Ostravě

Novostavba rodinného domu v Polance nad Odrou

Rekonstrukce objektu v Ostravě Vítkovicích

Rekonstrukce chaty, Zátor - Loučky

Rodinný dům, Kyjovice ve Slezsku

Řadový rodinný dům v Kloboucích u Brna

Soubor čtyř rodinných domů

Přístavba stacionáře v Židlochovicích

Rodinný dům - moderní dřevostavba

Adaptace tělocvičny na mateřskou školu

Rodinný dům

Rekonstrukce poválečného rodinného domu

Haly SLAVIK Technické plasty

Rodinný dům

Budova služeb v areálu firmy Stavos a.s.

Rodinný dům

Rekonstrukce rodinného domu v Karviné

Studie radniční budovy v Přerově

Rodinný dům

Klasický rodinný dům s obytným podkrovím

Rodinný dům

Novostavba rodinného domu typu bungalov

Kompaktní rodinný dům typu dřevostavba

Bytový dům

Nástavba dvojgaráže o bytovou jednotku

Studie budovy městské knihovny v Přerově

Přístavba statku o bytovou jednotku

Studie RD ve strmém svahu

Studie RD ve svahu

Hmotová studie dvou domů v terénním břehu

Stavební úpravy interiéru posilovny s koupelnou

Vinařství Průdek

Studie budovy Moravské Galerie - Zemské muzeum Brno

Úpravy interiéru Mléčného Baru

Dům knihy Librex v Prostějově - Varianta 1

Dům knihy Librex v Prostějově - Varianta 2

Stavební úpravy interiéru sídla firmy GAMIN s.r.o.

Územní studie Ostrava - Plesná

Přestavba příletové haly, včetně návrhu interiéru

Nejastarší část Ostravského letiště, šložící nyní jako příletová hala a částečně i odletová hala během roku doznala nesystematických změn které na sebe navzájem nenavazují, díky tomu je stávající stav chaotický a nelogický. Rekonstrukci dojde k odstranění veškerých nenosních konstrukci v danné části a vytvoření nových moderních prostor.

Projekt začal v únoru 2018

Mošnov

Novostavba rodinného domu v Ostravě - Hoštálkovicích

Novostavba rodinného domu umístěném na né uplně ideálním pozemku. Pozemek je z větší části svahovaný. Proto bylo nutné rodinný dum osadit a tvarovat s ohledem na tyto teréní nerovnosti.

Projekt začal v říjnu 2017

Ostrava - Hoštálkovice

Interiér baru na vyhlíkové terase Letišti Leoše Janáčka Ostrava

Interiérové řešení baru vychází z konceptu samotné vyhlídkové terasy. Prostor baru je řešen úrovňově a tvoří jakési pódium, tak aby měli všichni možnost pozorovat dění na letištní ploše. Dominantní zadní stěna je tvořena profilací, která imituje letecké trasy včetě jejich vytížení. Interiérový desing vznikal ve spolupráci s firmou MK arch s.r.o.

Projekt začal v září 2017

Mošnov

Vyhlidková terasa na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě

Střešní nástavba vyhlídkové terasy s barovou částí. Z vyhlídky je široký výhled na celou letištní plochu. Sloužit by měla pro širokou veřejnost, od natšenců letectví až po doprovod cestujících který zde může při trávit čas při čekání. Koncept terasy navazuje na tradici bruselského stylu, který je značně rozšířen v Moravskoslezském kraji.

Projekt začal v září 2017

Mošnov

Novostavba rodinného domu na Slezské Ostravě

Novostavba rodinného domu na lukrativním pozemku v Ostravské části Slezská Ostrava.

Projekt začal v červnu 2017

Slezská Ostrava

Novostavba rodinného domu v Polance nad Odrou

Novostavba odvážného rodinného domu, který aktivně pracuje s jednotlivými podlažími, dum je v části dvoupodlažní a v části jen jednopodlažní.

Projekt začal v lednu 2017

Polanka nad Odrou

Rekonstrukce objektu v Ostravě - Vítkovicích

Rekonstuckí bude změnena funkce stávajícího značně zandebaného objektu sloužícímu v minulosti k bydlení na administrativní budovu.

Projekt začal v lednu 2016

Ostrava - Vítkovice

Rekonstrukce chaty, Zátor - Loučky

Rekonstuckí stávající chatky byla chatka rozšířená o velkou zimní zahradu s celoročním provozem.

Projekt začal v říjnu 2016

Zátor - Loučky

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu

Rekonstrukce rodinného domu v Karviné

Projektem bylo řešeno zateplení a dispoziční úpravy objektu.

Projekt začal v březnu 2016

Karviná

Novostavba výrobní haly firmy SLAVIK technické plasty

Komplikovaný pozemek bude zastavěn halou s administrativní částí. V hale bude prováděn lehký průmysl, a to výroba výrobku z plastu.

Projekt začal v únoru 2016

Ostrava - Přívoz

Adaptace tělocvičny na jazykovou mateřskou školu

Zajímavý prostor nevyužívané tělocvičny byl rozdělen vloženým podlažím. Takto vzniklé prostory tvoří jednotlivé třídy. Tento projekt byl řešen s interiérovými architektkami ze studia MKarch

Projekt začal v dubnu 2016

Ostrava - Zábřeh

Denní stacionář a sociální bydlení v Židlochovicích

Na úzkém stavebním pozemku požadoval investor umístit budovu velmi obsahově rozmanitou. V prvním podlaží objektu bude denní stacionář, druhé podlaží je rozděleno na pět sociálních bytů. Střecha této budovy je tvořena zahradou, kterou mohou využívat jak uživatelé stacionáře, tak i nájemníci bytů.

Projekt začal v červenci 2016

Židlochovice na Moravě

Rodinný dům, Kyjovice ve Slezsku

Samostatně stojící rodinný dům, na jedné z posledních volných parcel v centru malebné vesničky.

Projekt začal v Lednu 2016

Kyjovice ve sklezsku

Řadový rodinný dům v Kloboucích u Brna

Na velmi úzkém pozemku si přáli dva mladí investoři postavit dům, ktetý je maximálně prosvětlený.

Projekt začal v dubnu 2015

Klobouky u Brna

Soubor čtyř rodinných domů

Na pozemku se nachází dvě samostatné stavby, z nichž první dům je řešen jako dva pronikající kvádry dvou různých výšek. Druhý objekt domu o třech bytových jednotkách využívá dvou rozdílných fasád. Důvodem je zejména proslunění severních pokojů. Východní část objektu je členěna horizontálně, kdy první patro je řešeno jako skleněná hmota, druhé patro je oproti tomu řešeno jako masivní zděná hmota členěna širokými okny.

Projekt začal v srpnu 2011

Ostrava - Zábřeh, ul. Zimmlerova

Rodinný dům - moderní dřevostavba

Při návrhu objektu bylo využito terénní svažitosti a stavba tak mohla být umístěna v terénním zářezu. Objekt je rozdělen na dvě funkční jednotky. Jedna bytová jednotka s vlastním vstupem se nachází ve sklepní části, nadzemní podlaží tvoří také samostatnou bytovou jednotku.

Projekt začal v Listopadu 2013

Ostrava - Plesná, ul. Vyhlídkova

Rekonstrukce poválečného rodinného domu

Vzhledem k tomu, že původní objekt byl ve velmi dobrém technickém stavu, rozhodl jsem se pro minimální úpravy zevnějšku. Půdorysně je tedy objekt nezměněn. Rozšiřují jej pouze nově vzniklé terasy z východní a jižní strany. Většina úprav se odehrávala v interiéru objektu, kde došlo k většímu otevření všech prostor.

Červenec 2013 - Srpen 2015

Ludgeřovice, ul. Požárni

Přístavba statku o jednu bytovou jednotku

Investoři, chovatelé koní, si přáli být nablízku svým zvířatům, proto se rozhodli přistavět si rodinný dům přímo k objektu stájí.

Projekt začal v březnu 2014

Prostřední Bludovice

Budova služeb v areálu firmy Stavos a.s.

V budově se budou nacházet ordinace pro obvodní lékaře a ateliérové prostory fungující jako kanceláře. Tvarové řešení stavebního objektu je dáno stávajícími hranicemi pozemku, ochrannými pásmy stávajících inženýrských sítí uvnitř areálu a hranicemi zpevněných ploch.

Projekt začal v Únoru 2013

Ostrava - Zábřeh, ul. U studia

Studie radniční budovy v Přerově

Radniční budova byla umístěna do komplexně složité několikanásobné proluky, na Dolním náměstí v Přerově. Nárožní budova byla na přání investora zachována a bude rovněž využita pro účely radnice.

Zpracováno v prosinci 2010

Přerov, Dolní náměstí.

Klasický rodinný dům s obytným podkrovím

Projekt rodinného domu v okrajové části Ostravy měl být pojat tradičně, bez módních výstřelků. Objekt je jednopatrový s obytným podkrovím a jednoduchou sedlovou střechou kopírující půdorys s přesahem cca 1 m před fasádu, která vytváří pasivní regulaci přehřívání stíněním.

Projekt začal v Dubnu 2014

Ostrava - Stará Bělá, ul. Ječmínkova

Novostavba rodinného domu typu bungalov

Specifikem projektu novostavby RD v Petřvaldu u Karviné bylo nesnadné umístění stavby. Pozemek, jež vlastnil investor nebyl pro jednoduchou stavbu ideální. Oproti nejbližší komunikaci se sítěmi byl pozemek výškově velmi utopen. Také špatné hydrogeologické poměry a vzdálenost od nejbližší komunikace návrh velmi komplikovaly.

Projekt začal v Listopadu 2013

Petřvald u Karviné, ul. Na Pořadí

Hmotová studie dvou domů v terénním břehu

Komplikovaný pozemek v terénním břehu, jehož svah je orientován severně jsme měli osadit dvěma objekty, které by tvořily samostatné rodinné domy.

Projekt začal v Říjnu 2015

Ostrava - Pustkovec

Kompaktní rodinný dům typu dřevostavba

Tento rodinný dům bylo nutno, vzhledem k nízkému rozpočtu, vytvořit velmi minimalisticky. Stavba jako taková je řešena jako dřevostavba uložena na betonových základech. Svislé stěny jsou provedeny sloupkovou konstrukcí, která je z interiéru obíjena OSB deskami. Vodorovné stropní konstrukce jsou provedeny jako fošnový strop.

Projekt začal v Září 2011

Řepiště, ul. Dolní

Bytový dům

Dům je členitý s plochou střechou. Barevné řešení je přizpůsobeno současnému pohledu na architekturu a zapadá do stávající okolní zástavby. Současně jsou zohledněny požadavky na moderní bydlení. Velikosti bytu jsou od 2KK až po 4 KK. Objekt je vybaven výtahem a osmi garážemi.

Projekt začal v Lednu 2012

Ostrava - Hrabůvka, ul. Provaznická

Studie budovy městské knihovny v Přerově

Inovativní řešení městské knihovny umísťuje knihovnu do umělého kopce. Toto řešení umožňuje lepší termoregulaci, také ale větší otevřenost knihovny veřejnosti.

Zpracováno v Dubnu 2012

Přerov

Nástavba dvojgaráže o bytovou jednotku

Půdorysně objekt navazuje na stávající objekt garáží. Ten zvyšuje o jedno patro. Ze severovýchodní strany pozemku je situován vjezd do garáží a hlavní vstup do objektu. Ve druhém nadzemním podlaží bude bytová jednotka, která bude z části využívaná jako prodejna drobných elektro doplňků.

Projekt začal v Červnu 2013

Ostrava - Výškovice

Studie RD ve strmém svahu

Pozemek v této výrazně kopcovité oblasti je velmi svažitý k přilehlé komunikaci. Toho bylo v návrhu využito. Byl navržen dvoupatrový dům, jehož první patro je pouze technické. Zároveň toto patro slouží jako jakási pomyslná bariéra, která se vymezuje vůči přilehlé komunikaci. Druhé patro má tvořit protipól, lehkou stavbu moderního typu. Její lehkost je vyzdvihnuta i malým přesahem přes stavbu spodní.

Projekt začal v Srpnu 2014

Ostrava - Koblov

Studie RD ve svahu

V malebném prostředí okrajové části Petřkovic jsem řešil dům se zelenou střechou. Vzhledem k jižnímu svahu jsem zvolil stavbu v terénním zářezu s obývacím prostorem v centru objektu. Vzhledem k orientaci prosklené části na jih a velikosti prosklení byl navržen systém okenic, které dokáží objekt uzavřít a umožní tak regulovat teplotu jak v letním, tak zimním období.

Projekt začal v Březnu 2014

Ostrava - Petřkovice

Stavební úpravy interiéru posilovny s koupelnou

Komplikovaný prostor sklepa rodinného domu se investor rozhodl osadit posilovnou a provozní koupelnou.

Projekt začal v červnu 2011

Ostrava - Zábřeh

Vinařství Průdek

Majitel rodinného vinařství Průdek se rozhodl, vzhledem k narůstajícímu objemu produkce, změnit původní prostory, které se nacházely ve zchátralém objektu bývalého JZD. Jeho záměrem bylo postavit výrobnu, ve které by se nacházela i prezentační místnost. Výrobní část působí dojmem stodoly se sedlovou střechou, která zapadá mezi ostatní stavby v okolí. Oproti tomu část administrativní je dvoupatrová s plochou střechou a tvoří protipól ostatním okolním stavbám.

Projekt začal v Květnu 2014

Rakvice, ul. Rybářská

Studie budovy Moravské Galerie - Zemské muzeum Brno

Úkolem tohoto zadání byla ideová studie na prázdnou parcelu na okraji centrální části Brna. Řešení zahrnuje samotnou budovu galerie v podobě solitérní budovy. V budově se nachází také prostory kavárny, kancelářské prostory, ateliér a depozitáře.

Zpracováno bylo v Červnu 2011

Brno

Úpravy interiéru Mléčného Baru

Tento bar je zaměřen na vznik sociálního podniku Družstva NA-PROTI v oblasti pohostinství. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro pracovní integraci osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálního podnikání. Původní prostory prodejny nábytku byly přestavěny na prostory určené k pohostinství.

Říjen 2011 - Leden 2012

Moravská Ostrava

Dům knihy Librex v Prostějově - Varianta 1

Jedná se o realizační studii objektu, který bude sloužit jako prodejna knih. Studie byla řešena ve dvou variantách. Tato varianta je konstrukčně založena na rámech z lepeného dřeva, které prostupují do fasády.

Zpracováno v Listopadu 2010

Moravská Ostrava

Dům knihy Librex v Prostějově - Varianta 2

Jedná se o realizační studii objektu, který bude sloužit jako prodejna knih. Studie byla řešena ve dvou variantách. Tato varianta je tvořena pěti vzájemně se prolnutými kvádry.

Zpracováno v Listopadu 2010

Moravská Ostrava

Stavební úpravy interiéru sídla firmy GAMIN s.r.o.

Objekt administrativně provozní budovy firmy Gamin, který se nachází v husté zástavbě na Slezské Ostravě, byl firmou využíván již před samotnou stavební úpravou. Předchozí dispoziční řešení objektu, jež byl původně využíván k bydlení, bylo k efektivním a moderním typům administrativní činnosti nevhodné. Stavební úpravou došlo k co největšímu otevření celého prostoru, zároveň byl ale kladen důraz i na možnost jednotlivé prostory uzavřít a zajistit si tak možnost klidu pro práci.

Únor 2014 - Září 2015

Slezská Ostrava

Územní studie Ostrava - Plesná

Tato oblast měří 3000 m2. Územní studie řeší dopravní dostupnost, včetně nového připojení inženýrských sítí. Dále zde bylo nutno zřídit plochy veřejné zeleně (ty byly zřízeny podél komunikace). Na nově vzniklém území se počítá s výstavbou rodinných domů.

Zpracováno v Lednu 2015

Ostrava - Plesná, okolo ul. Vyhlídková