Naši zákazníci

Mezi naše dlouhodobé zákazníky patří Letiště Ostrava, a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, DIAMO státní podnik, Elora s.r.o., OKD, a.s. aj.

Naše úspěchy a ocenění

Na podzim roku 2016 jsme získali prestižní ocenění, 3. místo v soutěži živnostník roku. Tohoto ocenění si nesmírně vážíme.


Naše kvalifikace

Od roku 2015 disponujeme autorizací pro obor Architektura.


Ostatní

V letech 2018/19 byla dotace prostřednictvím dotačního programu "Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách" Poskytovatelem dotace byl Moravskoslezský kraj.


Tisková zpráva k projektu „Stáž studenta ve firmě ArchiBIM studio s.r.o.“Číslo projektu: 07105/2018/RRC
Dotační program: Program na podporu stáži žáků a studentů ve firmách
Termín realizace projektu: 1.5.2018 – 30.4.2019
Míra dotace: 70 %
Výdaje celkem: 112.800,– Kč
Dotace celkem: 78.900,- Kč
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je příprava studenta stavebního oboru do praxe. Konkrétně bude stážista proškolen v oblasti architektury a stavebnictví (zpracování projektové dokumentace, architektonické studie, práce s novodobými technologiemi, zejména procesem BIM a softwarem ArchiCAD, který je určený pro architekty a projektanty).
Hlavní pracovní náplní stážisty bude komunikace s klienty, úřady a dotčenými orgány, dále příprava architektonické studie, během které se se formuluje přesnější zadání zakázky a ověřují se možná řešení a návrhy (nalezení vhodné polohy na pozemku určené pro výstavbu, výkresy, vizualizace apod.) a příprava projektové dokumentace (průvodní zpráva, technická zpráva, výkresová část stavební části, průkaz energetické náročnosti stavby, požárně bezpečnostní řešení stavby a další). Veškeré práce budou probíhat pod dozorem mentora.
Po dobu realizace byla přijata jedna studentka z Vysoké školy báňské – Fakulty stavební z oboru Průmyslové a pozemní stavitelství. V prosinci 2018 studentka na vlastní žádost stáž opustila a byla nahrazena novou studentkou ze stejné fakulty ale z oboru Architektura a stavitelství.
Ing.arch. Jan Fridrich
Mentor